O G L A S ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLASOTINCE

1059
O G L A S ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLASOTINCE

Predsednik opštine VLASOTINCE je dana 27.08.2019. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI VLASOTINCE i raspisuje

Dglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini VLASOTINCEPreuzmi oglas
Pregled grupisanih javnih nadmetanjaPreuzmi»»»
54321
(0 votes. Average 0 of 5)