Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи – Послови трезора

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Послови трезора“, Одељење за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности, звање саветник -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Решење о попуњавању извршилачког радног места Послови трезора, путем интерног конкурса 11.04.2023.
Решење о образовању Комисије за радно место-Послови трезора 11.04.2023.
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, Послови трезора – Општинска управа 12.04.2023.
Изјава за интерни конкурс 12.04.2023.
Решење о неуспеху интерног конкурса – Послови трезора 17.05.2023.