Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи – Пословно технички секретар

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Пословно технички секретар“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање сарадник -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Решење о попуњавању извршилачког радног места Пословно техничког секретара, путем интерног конкурса 11.04.2023.
Решење о образовању Комисије за радно место-Пословно техничког секретара 11.04.2023.
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, Пословно техничког секретара – Општинска управа 12.04.2023.
Изјава за интерни конкурс 12.04.2023.
Решење о неуспеху интерног конкурса-Пословно технички секретар 10.05.2023.