Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи – Заменик матичара

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Заменик матичара“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање сарадник -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

     
Решење о попуњавању извршилачког радног места Заменик матичара, путем интерног конкурса 18.08.2021.
Решење о образовању Комисије за радно место-Заменик матичара 18.08.2021.
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места, Заменик матичара – Општинска управа 19.08.2021.
Изјава за интерни конкурс 19.08.2021.
Решење о неуспеху интерног конкурса-Заменик матичара 02.09.2021.