Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - одлагање јавне расправе

1535
Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - одлагање јавне расправе

ОБАВЕШТЕЊЕ

заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности

о одлагању јавне расправе о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта МХЕ “Беско” WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево

Носилац пројекта:
WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево

Обавештење заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о одлагању јавне расправе (17.08.2021.)
   
54321
(0 votes. Average 0 of 5)