Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем јавног конкурса – Пословно технички секретар

I Орган у коме се радна места попуњавају:

  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12

II Радно место које се попуњава:

„Пословно технички секретар“, Одељење за општу управу, заједничке и скупштинске послове, звање сарадник -1 службеник.


ДОКУМЕНТА

Решење о попуњавању извршилачког радног места путем јавног конкурса – Пословно технички секретар 17.05.2023.
Решење о образовању Комисије за радно место – Пословно технички секретар 17.05.2023.
Јавни конкурс за попуњавање извршлачко радног места – Пословно технички секретар 18.05.2023.
Изјава за јавни конкурс 18.05.2023.
Обавештење о објављеном Јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи >>> 22.05.2023.