Predlaganje kandidata za dodelu „Oktobarske nagrade" za 2020. godinu

775
Predlaganje kandidata za dodelu „Oktobarske nagrade" za 2020. godinu

Oktobarske nagrade dodeljuju se svake godine na Dan oslobođenja Vlasotinca -“10 oktobar”, društvenim, javnim i privatnim preduzećima, javnim ustanovama, mesnim zajednicama, društvima i udruženjima građana i pojedincima, kao znak priznanja za rezultate postignute u razvoju opštine iz oblasti: privrede, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne, dečije i zdravstvene zaštite, komunalne delatnosti, delatnosti organa lokalne samouprave i drugim delatnostima od značaja za razvoj opštine.

Oktobarska priznanja se dodeljuJu u obliku “Diplome 10. oktobar” i u obliku “Pohvale”.

Za dodelu oktobarskih priznanja Diploma “10. oktobar” ili “Pohvala” mogu se predložiti:
–    društvena, javna i privatna preduzeća, koja u toku godine postižu izvanredne rezultate rada koji se ogledaju u znatnom povećanju proizvodnje, prometa, usluga i poslovanja iznad proseka određene grane odnosno koji su od naročitog interesa za opštinu,
–    obrazovna ustanova za poslovne rezultate u školstvu, stručnom osposobljavanju kadrova, postignutom uspehu na takmičenjima i sl.
–    kulturna i sportska organizacija i društva koja u toku godine postignu izvanredne rezultate iz svoje oblasti i to izvanrednim zalaganjem svojih članova kao i za naročite uspehe u razvoju i unapređenju kulture i sporta,
–    socijalna i dečja ustanova za naročite uspehe u rešavanju socijalnih problema, za izvanredne rezultate u pružanju i organizovanju dečje zaštite i raznih vidova pomoći porodici, samohranim licima i sl.
–    zdravstvena ustanova za postignute rezultate u vršenju svih vidova zdravstvene zaštite, i unapređenja zdravstvene službe,
–  mesne zajednice za rezultate postignute u komunalnoj oblasti.

Pojedinac može biti predložen za izvanredne rezultate i zasluge u oblasti privrede, za nesebičan human i primeran rad u zdravstvu, za rezultate kojima se unapređuje i usavršava rad državnih organa, za dugogodišnji rad i rezultate postignute u obrazovno-vaspitnoj, kulturno-umetničkoj i sportskoj delatnosti, za primerne rezultate postignute u radu mesnih zajednica kao i na radnom mestu.

Kandidate za oktobarska priznanja predlažu: Javna i privatna preduzeća, javne ustanove, mesne zajednice, društva i udruženja građana na teritoriji opštine.

Predlog za dodelu priznanja mora biti u pismenom obliku sa obrazloženjem i sa naznakom za “Diplomu 10. oktobar” ili “Pohvalu”

Predlog sa obrazloženjem dostaviti predsedniku Komisije za izbor, imenovanja, administrativna i mandatna pitanja pitanja Skupštine opštine Vlasotince najkasnije do 05. septembra 2020. godine.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)