Решење о неуспеху интерног конкурса

655

УТВРЂУЈЕ СЕ да интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у Општинској управи општине Власотинце 01 бр.112-3/2021, који је оглашен на интернет презентацији и огласној табли Општинске управе општине Власотинце 04.01.2021.године, за попуњавање извршилачких радних места: „Послови вођења јавних инвестиција“, при Одељењу за урбанизам, привреду, заштиту животне средине и имовинско-правне послове, Општинске управе општине Власотинце, разврстаног у звање саветник – 1 службеник, „Аналитичко-статистички послови јавних набавки“ при Одељењу за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности, Група за послове јавних набавки, Општинске управе општине Власотинце,“, разврстаног у звање саветник – 1  службеник и „Инспектор заштите животне средине“ при Одељењу за инспекцијске послове, Општинске управе општине Власотинце, разврстаног у звање саветник – 1  службеник, НИЈЕ УСПЕО, јер по истом није било поднетих пријава.

Решење о неуспеху интерног конкурса
54321
(0 votes. Average 0 of 5)