Rezultati javnog poziva za isporuku mineralnog đubriva KAN 27%

1187

Radi realizacije isppruke mineralnpg đubriva fiziškim licima – npsipcima
ppljpprivrednpg gazdinstva, pp raspisanpm javnpm ppzivu za ppdnpщeoe prijava u skladu sa
Zakljuškpm Vlade Srbije 05 brpj: 339-9528/2018 pd 11.10.2018. gpdine, a na psnpvu liste kpja je
utvrđena prema uslpvima javnpg ppziva, Kpmisija je predlažila sledeća fiziška lica-npsipce
ppljpprivrednpg gazdinsta za besppvratnu isppruku mineralnpg đubriva KAN 27% N:

ODLUKA o isporuci mineralnog đubriva KAN 27% N

54321
(0 votes. Average 0 of 5)