O PRIKUPLJENIM PROJEKTIMA ZA BUDŽET 2021.

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOM PROCESU  PRIKUPLJANJA PREDLOGA PROJEKATA  KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPŠTINE VLASOTINCE U 2021. GODINIOpština  Vlasotince želi da u proces pripreme budžeta za 2021. godinu uključi svoje…

OPŠTINA VLASOTINCE ZA HEROJE U MEDIJIMA

OPŠTINA VLASOTINCE ZA HEROJE U MEDIJIMA

Opština Vlasotince uplatila je 50% ugovorenih sredstava medijima koji su prošli na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.S obzirom na to da su sve…