Upotrebne dozvole

671

Spisak zahteva za upotrebnu dozvolu

BROJ PREDMETA PODNOS. ZAHTEVAPREDMETDATUM PRIJEMA DATUM ODBACIVANJADATUM OBJAVLJ. NA INTERNETU ROK ZA DOPUNU PREDMETADOPUNA ODBIJEN IZDATA UPOTREBNA DOZVOLA
03-351-269/21``EPS DISTRIBUCIJA``, D.o.o. Beograd, Ogranak elektrodistribucija Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 16., Leskovac, i finansijera Dragana Petrovića iz Stajkovca, opština Vlasotince Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - Priključni NN kabl za napajanje objekta na kp.br. 2433 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu15.11.2021.22.11.2021.22.11.2021.
03-351-268/21ODS EPS Distribucija ``, D.o.o. Beograd, ul. Masarikova br. 1., ogranak Elektrodistribucija Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 16., Leskovac i finansijer `` GRUNER SERBIAN ``, D.o.o., Vlasotince, ul. Marka Oreškovića br.bb. Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - Trafostanica MBTS 10/0,4 kV ’’ GRUNER 2 ’’ sa razvodnim postrojenjem 10 kV na kp.br. 864/18 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu17.11.2021.23.11.2021.23.11.2021.22.12.2021.30.11.2021.03.12.2021.
03-351-263/21Novica Stojilković,Vlasotince, ul. Dušanova br. 1/4.Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada kp.br. 2891/3 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu08.11.2021.17.11.2021.17.11.2021.16.12.2021.
03-351-254/21``HSV``, D.o.o., Vlasotince, ul. 29. Novembra br. bb.Upotrbna dozvola za izgrađeni -pomoćni objekat - na kp.br. 871/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu05.11.2021.18.11.2021.18.11.2021.
03-351-245/21Kulturni centar Vlasotince, ul. AVNOJ-a br. 1., Vlasotince,Upotrbna dozvola za izgrađeni objekat- za rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta Kulturnog centra -bioskopa- na kp.br. 1159 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu13.10.2021.22.10.2021.22.10.2021.
03-351-242/21`` EPS DISTRIBUCIJA `` D.O.O. Beograd, Ogranak elektrodistribucija Leskovac, ul. Stojana Ljubića br. 16., Leskovac i finansijera Dragana Petrovića iz Stajkovca, opština VlasotinceUpotrebna dozvola za izgrađeni objekat - Priključni NN kabl za napajanje objekta na kp.br. 2433 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu,12.10.2021.15.10.2021.15.10.2021.14.11.2021.
03-351-175/21Ivana Sevdića i Sanje Sevdić iz Vlasotinca, ul. Balkanska br. 26Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada kp.br. 930 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu27.11.2021.03.12.2021.03.12.2021.02.01.2022.
03-351-150/21Opština Vlasotince, Trg OslobođenjaUpotrebna dozvola za izgrađeni objekat- Novoprojektovana ulica, vodovodna mreža, fekalna kanalizaciona mreža, fekalne i atmosferske kanalizaciona mreža u Vlasotincu, industrijska zona na kp.br. 863, 864/12 i 865/1 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu24.09.2021.01.10.2021.01.10.2021.01.11.2021.13.10.2021.20.10.2021.
03-351-138/21Nebojša Krstić, Vlasotince, ul. Aleksandra Nagornog br. 16.Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada- na kp.br. 3413 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu01.09.2021.07.09.2021.07.09.2021.
03-351-130/21Saša Đokić, Vlasotince, ul. Njegoševa br. bb.Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada na kp.br. 2811 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu19.08.2021.20.08.2021.20.08.2021.
03-351-105/21Osnovna škola``Siniša Janić``, ul. Mihajla Mihajlovića br. 1., Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - dogradnja osnovne škole `` Siniša Janić `` i nove izgradnje fiskulturne sale i tople veze na kp.br. 2844 i 2849/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotince01.07.2021.27.07.2021.27.07.2021.26.08.2021.
03-351-84/21Jovan Marković, Beograd, Savski venac, ul. Trešnjevska br. 10. A.Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada- na kp.br. 4233/3 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu25.05.2021.26.05.2021.26.05.2021.
03-351-80/21`` GRUNER SERBIAN ``, D.o.o., Vlasotince, ul. Marka Oreškovića br. bb.,Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - pomoćni -nadstrešnica- na kp.br. 864/18 sve KO Vlasotince varoš u Vlasotincu18.05.2021.21.05.2021.21.05.2021.
03-351-76/21ELRAD International ``, d.o.o., ul. Ljutomerska cesta br. 47,90250 Gornja Radgona, SlovenijaUpotrebna dozvola za izgrađeni objekat - magacin ambalaže fabrike ELRAD Serbia, d.o.o., u Vlasotincu na kp.br. 3910/47 KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu14.05.2021.18.05.2021.18.05.2021.
03-351-64/21Goran Stojanović,Vlasotince, ul. Vlasotinačkih brigada br. 2.Upotrebna dozvole za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada na kp.br. 281/3 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu16.04.2021.16.04.2021.16.04.2021.
03-351-27/20``HSV``,D.o.o Vlasotince,ul.29.Novembra br.bb .Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat–servis građevinskih mašina- na kp.br. 871/1 KO Vlasotince varoš27.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-21/21`` ELRAD International ``, d.o.o., ul. Ljutomerska cesta br. 47,90250 Gornja Radgona, SlovenijaUpotrba objekta za izgrađeni objekat - za rekonstrukciju i dogradnju kompleksa fabrike `` ELRAD SERBIA``, D.o.o., u Vlasotincu na kp.br. 3910/47 KO Vlasotince van varoš19.02.2021.26.02.2021.26.02.2021.
03-351-20/21``HSV``, D.o.o., Vlasotince, ul. 29. Novembra br. bb.,Upotreba objekata -izgrađeni objekat - pomoćni objekat na kp.br. 3976/11 KO Vlasotince van varoš u Vlasotincu17.02.2021.2021-02-25 00:00:002021-02-25 00:00:00
03-351-19/21``HSV``, D.o.o., Vlasotince, ul. 29. Novembra br. bb.,Upotrbna dozvole za izgrađeni objekat -pomoćni objekat na kp.br. 871/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu17.02.2021.2021-02-25 00:00:0025.02.2021.
03-351-19/20Stevan Petrović, Sredora,opština VlasotinceUpotrebna dozvola za izgrađeni objekat-porodična stambena zgrada- kp.br.4257/1 i 4289/1 obe KO Vlasotince varoš u Vlasotincu14.02.2020.18.02.2020.18.02.2020.
03-351-9/21Danila Ilića iz Gornjeg OrahaUpotrebna dozvola za izgrađeni objekat - za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada na kp.br. 4395/10 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu29.01.2021.05.02.2021.05.02.2021.
03-351-8/20Zoran Ćirković,Vlasotince,ul.Marka Oreškovića br. 13Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada kp.br.1180 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu06.02.2020.10.02.2020.10.02.2020.
03-351-4/21Najdan Ranđelović, Vlasotince, ul. Drvarska br. 29.,Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada kp.br. 69/14 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu19.01.2021.25.01.2021.25.01.2021.24.02.2021.12.02.2021.12.02.2021.
03-351-2/20Aleksandar Dimitrijević Niš,ul.Ljubomira Nikolića br.19/17 i Nenad Dimitrijević,Vlasotince,ul.Vlasinska br. 57.Upotrebna dozvola za izgrađeni objekat - porodična stambena zgrada na kp.br. 280/1 KO Vlasotince varoš u Vlasotincu11.01.2020.23.01.2020.23.01.2020.
03-351-1/21``MAŠA IMPEKS ``, D.o.o. Stajkovce, Opština VlasotinceUpotreba objekata -izgrađeni objekat - proizvodni objekat na kp.br. 4964 KO Stajkovce01.01.2021.08.01.2021.08.01.2021.

DOKUMENTA KOJA SU IZDATA PRETHODNIH GODINA POGLEDAJTE OVDE

54321
(0 votes. Average 0 of 5)