UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2020.  GODINU

2116
UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2020.  GODINU

Uputstvo za pripremu  „Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2020. godinu i projekcija za  2021. i   2022.  godinu“,  izrađeno je na osnovu „Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalane vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022 godinu koje je doneo Ministar finansija  broj 401-00-2709/2019-03 od 09.07.2019 godine.

Budžetski korisnici  treba da  kvalitetno i detaljno pripreme svoje finansijske  planove na osnovu parametara koje budu dobili ovim Uputstvom.


Dokumentacija
Preuzmite »»»Uputstvo za pripremu  „Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2020. godinu i projekcija za  2021. i  2022.  godinu01.08.2019.