Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

2023. година Оперативни план са списком привредних субјеката за шестомесечни период Оперативни план са списком привредних субјеката за октобар Оперативни план са списком привредних субјеката за тромесечни период KL_13_Integrisana_dozvola_-_Zahtev 120421(1) KL_10_Zastita_od_buke 121222 KL_08_Neopasan_i_inertan_otpad 120421(11) KL_03_Upravljaci_ZP_-_Obaveze 121222 KL_01_Studija_uticaja 120421(1) KL_01_Izvori_nejon_zracenja_A 121222 Годишњи план 2023   Извештај о раду за 2018. годину...

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

2023. година Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину Месечни план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину Полугодишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину Тромесечни план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину    Извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину Извештај о раду...

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

2024. година Шестомесечни план комуналне инспекције Месечни план комуналне инспекције за ФЕБРУАР месец 2024. План инсп. надзора за 2024. г. Месечни план комуналне инспекције за ЈАНУАР месец 2024. Март 2024. Месечни план комуналне инспекције Јануар. ф.м. тромесечни план комуналне инспекције 2023. Извештај комуналне инспекције 2023. година Шестомесечни план комуналне инспекције...