Изградња МХЕ "Беско" WATER GREEN ENERGY d.o.o.

На основу члана 10. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” број 135/04), даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ заинтеесованим органима, организацијама и заинтересованој јавности Преузмите…