Изградња МХЕ "Беско" WATER GREEN ENERGY d.o.o.

Изградња МХЕ "Беско" WATER GREEN ENERGY d.o.o.

На основу члана 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” број 135/04 и 36/2009), даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ заинтеесованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о…