Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

Оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини

Покреће се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини путем јавног надметања на следећој локацији: Грађевинско земљиште – КП бр. 864/15 КО Власотинце – варош, површине 3790 м2