Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

БИСТА С ПОГЛЕДОМ НА ВЛАСИНУ

Нешићев кеј од данас поново краси спомен-биста посвећена његовом градитељу проф.др Милану Нешићу. Постамент који је био урушен пре око два месеца сада је обновљен, а уређен је и простор око споменика. Поновном откривању бисте присуствовала је Нешићева унука Ивана Марковић, која је захвалила свима који су у претходном периоду...

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ СТАЈКОВЦЕ 1 и 2 И ГЛОЖАНЕ 1 и 2

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ , број 72/09 , 81/09 – исправка  , 64/10 одлука УС , 24/11 , 121/12 , 42/13 – одлука УС , 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС , 134/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др....

НАСТАВЉЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

На јучерашњем наставку седнице скупштине општине Власотинце, започете у недељу, одборници су усвојили кадровски план локалне самоуправе и донели одлуке о локалним комуналним таксама, накнадама за коришћење јавних површина и одлуку о измени и допуни одлуке о раду угоститељских, трговинских и занатских објеката. Приликом усвајања измене програма пословања ЈКП Комуналац...

УСВОЈЕН БУЏЕТ

Одборничка већина усвојила је, на јучерашњој седници, буџет општине Власотинце за 2021.годину у износу од  912.888.043 динара. Председник општине Братислав Петровић био је јуче оправдано одсутан, а о појединим ставкама у буџету говорили су његови сарадници. Председник скупштине Милан Јовић рекао је да је овај буџет реално планиран и добро...