Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у општинској управи

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радна места која се попуњавају:   Радно место: „Послови вођења јавних инвестиција“, Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине...

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 27. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13–одлука УС, 132/2014, 45/2014, 83/18, 31/19) и чл. 55-66 Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког...