Конкурс за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди у 2022. години за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - сектор воћарство и виноградарство

Конкурс за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди у 2022. години за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - сектор воћарство и виноградарство

Намена улагања Средствима буџета општине Власотинце за 2022. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку, куповину машина и опреме у воћарству и виноградарству и куповину садног материјала, садница…

Конкурс за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди у 2022. години за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - сектор пчеларство

Конкурс за доделу субвенција за подстицаје у пољопривреди у 2022. години за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - сектор пчеларство

Намена улагања Средствима буџета општине Власотинце за 2022. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку, куповину машина и опреме у пчеларству , и то за: Набавку нових пчелињих…

Јавни позив за доделу буџетских средстава - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2022. години

Јавни позив за доделу буџетских средстава - регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у 2022. години

На основу члана 44. Став.1. тачка 5.  Закона  о  локалној  самоуправи  (,,Службени   гласник   РС”,   број   129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др.закон  и 47/18 ,111/ 21), у вези са чланом 17. Закона…