Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

Носилац Пројекта  “ ШАР-ПРОМ” Д-О.О. Власотинце, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат –Живинарска фарма   на локацији кп.бр.3100 и кп.бр.3102/1, у КО Власотинце ван варош, општина  Власотинце.        Пројекат – Живинарска фарма, за који треба да се врши одлучивање о потреби процене утицаја на...

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАИНТЕРЕСОВАНОЈ ЈАВНОСТИ

о донетом Решењу  бр.  04/501-6/24 од  05.03.2024. године На основу поднетог захтева носиоца  пројекта  - Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ВПЦ ,,Морава“, Ниш  број:04/501-6/24 дана 05.03.2024.год, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат -Заштита ширег подручја Власотинце од великих вода Власине и Пушкине долине, општина  Власотинце. Одељење...