Анкете

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ  ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА  КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ У 2021. ГОДИНИ

Општина  Власотинце жели да у процес припреме буџета за 2021. годину укључи своје грађане и грађанке, како би предложили активности и пројекте који би унапредили живот у општини и који истовремено представљају важне потребе наших суграђана.

Извештај о спроведеном процесу прикупљања предлога пројеката који ће се финансирати из буџета општине Власотинце у 2021. години

АНКЕТА

Please enter your email, so we can follow up with you.
Реализација изградње дечијег игралишта за децу у Манастиришту и Каменици је могућа у 2021. години, док у Росуљама није због немогућности обезбеђења адекватне локације Постављање лежећих полицајаца и табли обавештења код 4 школе у градском језгру.
/ Анкете

Поштовани,

У оквиру ове анкете представљен је списак ширих области које могу бити изабране као области од јавног интереса за нашу општину/град. Примери ширих области су: Социјална заштита, Борачко-инвалидска заштита или др. Такође, у оквиру сваке шире области, представљене су уже области од јавног интереса – приоритетне области од јавног интереса, на пример, у оквиру шире области Социјална заштита, једна од ужих области је Помоћ код пружања услуге смештаја.

Молимо вас да заокружите највише 5 ширих области за које сматрате да су од јавног интереса за општину Власотинце.

Такође Вас молимо да заокружите и највише по 1 ужу област у оквиру сваке од ширих области коју сте заокружили.

Преузмите АНКЕТУ за попуњавање »

После попуњавања анкете вратите нам скнирани документ путем електронске поште преко форме која се налази у наставку.

Хвала на сарадњи.

[caldera_form id=”CF5c25e7bb0292f”]