Приступ информацијама од јавног значаја

ИРЕНА ЦВЕТКОВИЋ, запослена у Општинској управи општине Власотинце на неодређено време, распоређена на пословима локалне канцеларије за младе при Одељењу за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине…