Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ПАКЕТ ПОДРШКЕ У ПРИПРЕМИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Општина Власотинце једна је од 33 локалне самоуправе која је добила пакет стручне подршке у оквиру Програма Европске уније EXCHANGE 6. Подршка се односи на унапређење планирања и буџетирања капиталних пројеката. То значи да ће локална самоуправа у наредних годину дана добијати сталну помоћ и подршку одабраних консултаната у овој...

ЈАВНА СЕДНИЦА О НАЦРТУ БУЏЕТА

У оквиру јавне расправе  о нацрту буџета за 2022. годину, на данашњој јавној седници, руководилац Одељења за буџет, финансије, локалну пореску администрацију и друштвене делатности Саша Михајловић представио је структуру нацрта буџета за наредну годину уз оцену да ће до усвајања вероватно бити измена. Припреме за израду нацрта буџета обично ...

ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА

Годишњи план инспекцијског надзора за 2024. годину ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ЗА 2024. ГОДИНУ Контролне листе ЛПА_КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА_Контролна_листа_бр._1 ЛПА_ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА_Контролна_листа_бр._2 ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ЗА 2023. ГОДИНУ Контролне листе ЛПА_КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА_Контролна_листа_бр._1 ЛПА_ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА_Контролна_листа_бр._2 Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА...

Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину

На основу члана 42. став 4.  Закона о буџетском систему („Службени галсник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2015 и 68/2015-др. закон, 99/2016, ) Одељење за буџет, финансије, проивреду и друштвене  делатности доставља општинском већу „Нацрт Одлуке о буџету општине Власотинце за 2020. годину“. Буџетски процес је започет...

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2020.  ГОДИНУ

Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2020. годину и пројекција за  2021. и   2022.  годину“,  израђено је на основу „Упутства за припрему Одлуке о буџету локалане власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022 годину које је донео Министар финансија  број 401-00-2709/2019-03 од 09.07.2019 године....