ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2021. години

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђеним чланом 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана…

Општинско веће општине Власотинце је, на 38. седници одржаној 11.06.2021. године, донело

  1. Решење о давању сагласности на Правилник о заштити података о личности у општинској управи општине Власотинце 2. Решење о давању сагласности на Правилник о безбедности информационо комуникационог система…