Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ “Беско” – јавна расправа

ОБАВЕШТЕЊЕ заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину Носилац пројекта: WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево Обавештење заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности (29.07.2021.)     Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње МХЕ "Беско"...

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2022.

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимализацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе... ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. Упутство за припрему  „Одлуке о буџету oпштине Власотинце за 2022. годину и пројекција...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи – Комунални инспектор

I Орган у коме се радно место попуњава:  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: Радно место: „Комунални инспектор“,  Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Власотинце, звање саветник -1 службеник 1. Решење о попуњавању радног места јавним конкурсом - Комунални инспектор 28.07.2021....

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи – Комунални инспектор

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Комунални инспектор“, Одељење за инспекцијске послове, звање саветник - 1 службеник. ДОКУМЕНТА Решење о попуњавању извршилачког радног места Комунални инспектор, путем интерног конкурса 12.07.2021. Решење о образовању...

РЕЗУЛТАТИ јавног позива за доделу средстава за финансирање посебних програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Власотинце у 2021. години

Расписује се Јавни позив за посебне програме у области спорта за област општег интереса, утврђеним чланом 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине  Власотинце у  области  спорта, 01 број 06-4-2/2017, од 26.01.2017.године., и то за следеће програмске активности: обезбеђење услова и организовање...