Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Матичар и грађанска стања

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника у општинској управи - Матичар и грађанска стања

I Орган у коме се радно место попуњава:  Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр.12 II Радно место које се попуњава: Радно место: „Матичар и грађанска стања“,  Одељење за општу…

Излагање на рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АБ КОП – Радна зона

Излагање на рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АБ КОП – Радна зона

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 45a Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и…

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА - 2

На јавном конкурсу за доделу срестава из буџета општине Власотинце за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2021. годину –…

ПОЧЕЛО КУПАЊЕ НА ВЛАСОТИНАЧКОМ МОРУ

ПОЧЕЛО КУПАЊЕ НА ВЛАСОТИНАЧКОМ МОРУ

На власотиначком „мору“ данас je почеla купалишна сезона. Савци су спуштени синоћ и језеро је напуњено, уз одобрење „Србијавода“. Од 11 до 19 сати свакодневно ће бити присутни спасиоци. –…

ПОВРАТАК У НОРМАЛУ ПОМОЋУ ВАКЦИНЕ

ПОВРАТАК У НОРМАЛУ ПОМОЋУ ВАКЦИНЕ

На подручју власотиначке општине, обе дозе неке од вакцина примило је 37,95% пунолетних грађана, односно 8595 људи. Дневно се вакцинише 20-ак грађана, показују подаци Дома здравља. – Вакцинација је, по…