КОНКУРС - Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

КОНКУРС - Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Матичар и грађанска стања“, Одељење за општу…