Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: “Службеник за јавне набавке”, Одељење за буџет,…