Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Комунални инспектор

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Комунални инспектор

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Комунални инспектор“, Одељење за инспекцијске послове, звање…