Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - јавна расправа

ОБАВЕШТЕЊЕ заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи Студије о процени утицаја на животну средину Носилац пројекта: WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево Обавештење…