Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - одлагање јавне расправе

Студија о процени утицаја на животну средину, МХЕ "Беско" - одлагање јавне расправе

ОБАВЕШТЕЊЕ заинтересованим органима, организацијама и заинтересованој јавности о одлагању јавне расправе о Студији о процени утицаја на животну средину пројекта МХЕ “Беско” WATER GREEN ENERGY d.o.o. Кумарево Носилац пројекта: WATER…