Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Заменик матичара

Попуњавање извршилачког радног места службеника путем интерног конкурса у општинској управи - Заменик матичара

I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радно место које се попуњава: „Заменик матичара“, Одељење за општу управу, заједничке…