Општина Власотинце

Радно време:

Понедељак - Петак: 7:00-15:00

Контакт телефон:

+381 16 875122

Писмо

Latinica | Ћирилица

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И САНИРАЊЕ ШТЕТЕ

Екипе АБ Копа, задужене за зимско одржавање путева у власотиначкој општини, рашћишћавају путне правце у брдско-планинском делу општине где је висина снега 50цм. Тренутно се ради на правцу Горња Лопушња - Доња Лопушња - Бистрица, на путу Средор – Липовица и према Дадинцу, као и на улицама у граду, каже...

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА ПРИЈАВЕ ШТЕТУ

Штаб за ванредне ситуације општине Власотинце обавештава грађане, који су претрпели неку врсту штете од елементарне непогоде која је задесила Власотинце у ноћи између 10. и 11. јануара, да штету могу да пријаве штабу на број телефона 065/2404282 или лично, у згради општине, већнику и члану штаба Жаклини Стефановић. -...

Списак лица која се нису одазвала у поступку експропријације

Наведена лица нису се уредно одазвала по позиву за давање изјаве у поступку експропријације и административног преноса непокретности ради појачаног одржавања државног пута ИБ реда-број 39, деонице Власотинце- Свође, Л= 12,51 км Геовизија 2017, за чију изградњу је утврђен јавни интерес за експропријацију и административни пренос непокретност чланом 74. Закона...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника у општинској управи

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ I Орган у коме се радна места попуњавају:   Општинска управа општине Власотинце, Трг ослобођења бр. 12 II Радна места која се попуњавају:   Радно место: „Послови вођења јавних инвестиција“, Одељење за урбанизам, привреду, заштиту животне средине...

Јавна седница Комисије за планове општине Власотинце

Општинска управа општине Власотинце, на основу чл. 27. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС и 98/13–одлука УС, 132/2014, 45/2014, 83/18, 31/19) и чл. 55-66 Правилника о садржини, начину и поступку израде  докумената просторног и урбанистичког...