Dokumenta

OPŠTINA

Skupština opštine

REBALANS, KREDIT, IZVEŠTAJI

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince usvojili su sinoć rebalans budžeta za 2019.godinu, postupajući po ...
Pročitaj više

Nova trafo stanica i parking pored Vlasine

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince usvojili su na sinoćnjoj sednici predlog odluke o izmeni ...
Pročitaj više

NASTAVLJENA SEDNICA SO VLASOTINCE

Na večerašnjem nastavku sednice skupštine opštine Vlasotince započete pre četiri dana, odbornici su ...
Pročitaj više

USVOJEN BUDŽET ZA 2019. GODINU

Odbornici Skupštine opštine Vlasotince usvojili su predlog odluke o budžetu za 2019. godinu ...
Pročitaj više
Loading...

 1. Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku-Jovica Jovanović iz Vlasotinca
 2. Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika-Miroslav Ilić iz Donje Lopušnje
 3. Odluka o budžetu 2019
 4. Odluka o naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine opštine Vlasotince
 5. Rešenje o prihvatanju Izveštaja o izvršenju budžeta za 01.01.2018-30.09.2018.
 6. Kadrovski plan organa opštine Vlasotince za 2019.godinu
 7. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih za 2017.godinu
 8. Odluke o izradi PDR za industrijsku zonu Vlasinka
 9. Odluka o izradi izmene i dopune II PGR Vlasotinca
 10. Odluke o izradi PDR za Stajkovce
 11. Odluka o socijalnoj zaštiti opštine Vlasotince
 12. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Opštinske uprave za 2019.
 13. Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Komunalac
 14. Rešenje o davanju saglasnosti na Program polsovanja JKP Vodovod
 15. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada NB Desanka Maksimović za 2019.godinu
 16. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra za 2019. g.
 17. Rešenje o davnju saglansosti na Program poslovanja SRC Vlasina za 2019. g.
 18. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rad Centra za socijalni rad
 19. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije
 20. Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Štaba za vanredne situacije
 21. Odluka o utvrđivanju ekonomske cene u PU Milka Dimanić
 22. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju
 23. Odluka o davanju na korišćenje kamiona
 24. Inicijativa za pokretanje izmene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji
 25. Rešenje o pribavljanju nepokretnosti – Nevenka, Bisa i Marina
 26. Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova ŠO Tehničke škole Vlasotince
 27. Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju članova ŠO Gimnazije
 28. Rešenje o razrešenju i imenovanju članova ŠO OŠ 25 maj Donja Lopušnja
 29. Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana NO JKP Vodovod Vlasotince i imenovanju novog člana
 30. Odluka o nagrađivanju protivgradnih strelaca za 2018. g.
 31. Odluka o lokalnim komunalnim taksama_2019_Konačno.

Opštinsko veće

Nema nađenih članaka.

Opštinska uprava

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu


 

Kontrolne liste